Sunuculardaki PostgreSQL veritabanını silmek, yedeklemek, restore etmek

PostgreSQL sunuculardaki veritabanını uzaktan silmek, yedeklemek, restore etmek

 

Sunucular arası DB transferi

PGPASSWORD="DBPASS" pg_dump -U postgres -h ip.ad.resi.30 -p 5432 DBNAME | PGPASSWORD="DBPASS" psql -U postgres -h ip.ad.resi.206 -p 5432 DBNAME

 

Uzak sunucudan locale DB yedeği almak

PGPASSWORD="DBPASS" pg_dump -U postgres -h ip.ad.resi.30 -p 5432 DBNAME | gzip -9 > DBNAME.sql.gz

 

Uzak sunucudaki DB yi silmek

PGPASSWORD="DBPASS" psql -U postgres -h ip.ad.resi.30 -c "drop database DBNAME"

 

Uzak sunucuda DB oluşturmak

PGPASSWORD="DBPASS" psql -U postgres -h ip.ad.resi.30 -c "CREATE DATABASE DBNAME"

 

Lokaldeki sıkıştırılmış DB yi uzak sunucuda oluşturmak

gunzip -c DBNAME.sql.gz | PGPASSWORD="DBPASS" psql -U postgres -h ip.ad.resi.30 -d DBNAME