Veri Tabanındaki Bütün Kolonlar

Veri tabanı yöneticilerinin görmek istedikleri konulardan biri de veri tabanı içinde yer alan kolonların listesidir. Aşağıdaki Sql kodu ile MS Sql server içerisinde veri tabanında yer alan bütün kolonları görebilirsiniz.Kaynak Kod
1
2
3
4
5
6
SELECT t.nameAS table_name,
SCHEMA_NAME(schema_id) AS schema_name,
c.nameAS column_name
FROM sys.tables AS t
INNERJOIN sys.columns c ON t.OBJECT_ID = c.OBJECT_ID 
ORDERBY schema_name, table_name;