PostgreSQL tek satır ile sunucular arası FTP ile SQL yedekleme

PostgreSQL veritabanlarınızı tek satır ile sunucular arası FTP ile SQL yedeklemek için aşağıdaki kod örneği düzeltilip kullanılabilir.

PGPASSWORD="SQLPAROLA" pg_dump DBADI -U DBUSER -h localhost | gzip | curl -u FTPUSER:FTPPASS ftp://FTP.IP.AD.RESI/YDKKLASORADI/`date '+%d_%m_%Y'`/`date '+%H_%M'`_.sql.gz --ftp-create-dirs -T -

 

PGPASSWORD="asd" pg_dump -U postgres -h ip.ad.re.si -p 5432 dbadi | PGPASSWORD="asddsa" psql -U postgres -h uzakip.ad.re.si -p 5432 dbadi


PGPASSWORD="asd" pg_dump -U postgres -h ip.ad.re.si -p 5432 dbadi | gzip -9 > dbadi.sql.gz


gunzip -c dbadi.sql.gz | psql -U postgres -h ip.ad.re.si -d dbadi