Lock Request time out period exceeded Error 1222

Bu hatayı, SSMS açmaya çalışırken (Tabloları,sp,view vs. görüntülemek adına) zaman zaman karşımıza çıkabilir. Sebebi ise o anda sistemi kilitleyen ciddi olabilecek bir işin çalışması yada açık transaction bırakıp lock koyması olabilir.

   Bunun için şu dmv ler ile neler oluyor bakabiliriz.

select distinct object_name(a.rsc_objid),a.req_spid,b.loginame

from sys.syslockinfo a (nolock) join sys.sysprocesses b (nolock) 

on a.req_spid=b.spid

where object_name(a.rsc_objid) is not null

   Bu query hangi tablo lock almış, proccesID ve LoginName, neyi tutuyor bunu görebiliriz.Daha sonra doğru proccesi bulup kill edersek sorunu çözmüş oluruz.