Ubuntu Linux Üzerine Nginx Kurulumu ve Ayarları

İlk olarak sunucuya Nginx kurulumu gerçekleştirmemiz gerekiyor.

sudo apt-get install nginx

Kurulumun bitmesini bekliyoruz.

sudo systemctl status nginx.service

Nginx servisinin durumunu denetledikten sonra sunucu dış ip adresini browser adres satırına http:// ile yazarak deniyoruz.

Nginx default sayfasını gördükten sonra python web apimizin erişimini sağlayalım.

cd etc/nginx/sites-available

komutu ile Nginx config dosyalarının olduğu dizini açıyoruz.

sudo cp default /etc/nginx/sites-available/sizin-siteniz.conf

komutu ile default .conf dosyasından bir kopya alıyoruz.

vi editor ile .conf dosyamızı düzenlemek için açıyorum siz nano ile de yapabilirsiniz.

Örnekte olduğu gibi .conf dosyamızın içeriğini değiştiriyorum.

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/sizin-siteniz.conf /etc/nginx/sites-enabled/

komutu ile .conf dosyamızı sites-enabled altına linkliyoruz.

sudo systemctl restart nginx

komutu ile Nginx servisimizin yeniden başlamasını sağlıyoruz.

python web apimizi çalıştırıp postman ile bağlanmayı deneyelim.

Sonuç başarılı, dış ip adresim ile configure ettiğim nginx yönlendirmeyi yaptı ve web api uygulamamıza erişebildik.