DHCP Sunucusundan IP Silme

IP bloklarının verebildiği IP adres sayılarının yetersiz olduğu durumda bazı IP adreslerinin DHCP’den silinmesi gerekmektedir. Adresleri tek tek silinebileceği gibi bir powershell scripti ile toplu da silinebilir. Aşağıda yer alan powershell scriprti kullanılarak belli şartları şağlayan IP adreslerini kolaylıkla silebiliriz. Script active directory kullanıcısnın yetkisye sahip olması durumunda kendi bilgisayarında da çalıştırabilir.

Aşağıdaki örnek scripte isminde android, galaxy veya phone geçen ve rezerve olmayan IP adresleri siliniyor.Kaynak Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
$message = New-Object -ComObject wscript.shell
$dhcpServer = Read-Host "Dhcp IP Adresi Giriniz"
$scopeId = Read-Host "Temizlenecek Scope IP Adresi Giriniz"
$ipList = Get-DhcpServerv4Lease -ComputerName $dhcpServer -ScopeId $scopeId | where {($_.HostName -like 'android*' -or $_.HostName -like '*phone*' -or $_.HostName -like '*galaxy*') -and $_.AddressState -NOTlike '*Reservation*'}
Write-Host "Silinecek IP Sayıları"
Write-Host "Android Sayısı: " + ($ipList | where {$_.HostName -like 'android*' -or $_.HostName -like '*galaxy*'}).Count
Write-Host "IPhone Sayısı: " + ($ipList | where {$_.HostName -like '*phone*'}).Count
Write-Host "Toplam: " + $ipList.Count
$confirm = $message.popup("IP adresleri DHCP üzerinden silinecektir. Onaylıyor musunuz?",0 ,"IP Adresini Sil", 4)
if ($confirm -eq 6)
{
$ipList | Remove-DhcpServerv4Lease -ComputerName $dhcpServer
$message.Popup("IP adresleri silinmiştir.", 0, "Bilgi", 0)
}