Kullanıcılara Ms Sql Server Agent Jobs Yetkileri Dağıtma

Ms-Sql Server yönetimi yaparken tabi ki veritabanlarımız olacak. Bu veritabanlarına ait kullanıcılarımız olacak. Bu kullanıcılar da tabi ki server üzerinde yetkisiz olacaklar (genellikle). Veritabanlarının üzerinde belirli zamanlarda yapılması gereken işleri olacak. Bu işler agentla yapılacak. Tabi ki bu job’ları kullanma yetkisi istenecek. Server üzerinde sysadmin vermeden hangi hakları sql user’lara sağlarsak bu istekleri karşılayabileceğiz?
Ms-Sql Server üzerinde Agent’ın msdb üzerinde verdiğimiz üç çeşit hak ile Agent Security’yi düzenleyebiliyoruz. Bu haklar şöyle:

  • SQLAgentUserRole
  • SQLAgentReaderRole
  • SQLAgentOperatorRole

Kısaca bu roller, User kendi joblarını oluşturma, silebilme, çalıştırabilme, düzenleme hakkıdır. Reader multiserver üzerinde bu haklara sahip olmasıdır. Operator server üzerindeki diğer jobları da yönetebilmesidir. (Ayrıntılı bilgi için)
Bu hakları vermek için

  • Security sekmesi açılır
  • Login genişletilir
  • Yetki vermek istediğimiz kullanıcı sağ tıklanır
  • Properties seçilir
  • Soldan user mapping açılır
  • Login Properties’de msdb işaretlenir
  • Database Role Membership:msdb ‘de yukarıdaki rollerden istediğiniz seçilerek verilir