Sistemde Oturum Açan Hesabın Sorgulanması

Sistem yöneticilerinin, sistemi yönetirken bilmeleri gereken bilgilerden biri de hangi bilgisayarda hangi hesabın oturum açtığı bilgisidir. Bu bilgiye basit bir powershell komutu ile ulaşabiliriz. 

Sorguyu yapmak için kullanabileceğimiz powershell sorgusu:

Kaynak Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
$select = "E"
do
{
$computer=read-host "Bilgisayar adı / IP Girin" if (Test-Connection -ComputerName $computer -Quiet -Count 2 -Delay 1)
{
gwmi win32_computersystem -comp $computer | select USername,Caption,Manufacturer,Model | out-host
} else { Write-Host "$computer makinesine ulaşılamıyor" -ForegroundColor Red | Out-Host }
$select = Read-Host "Başka bilgisayar sorgulama için E basın"
$select
}
while ($select -eq "E")